Kada mokama bedarbio pašalpa?

Bedarbis yra asmuo, kuris neturi darbo ir aktyviai ieško užimtumo, tačiau nėra įdarbinamas. Bedarbio statusą ir teisę į bedarbio pašalpą Lietuvoje nustato Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Dėl bedarbio pašalpos gali kreiptis visi, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. Norite sužinoti kada mokama bedarbio pašalpa? Šiame straipsnyje tai aprašysime.

Pagrindiniai kriterijai bedarbio pašalpos gavimui Lietuvoje yra šie:

  1. Būti nedarbingumo komisijos patvirtintam bedarbio sąraše.
  2. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą gyventi Lietuvoje.
  3. Būti neįdarbintas, ieškantis darbo ir pasirengęs priimti darbą.

Kokiais atvėjai mokama bedarbio pašalpa?

  1. Per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
  2. Buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. dirbote ir Jūs pats įmokėdavote nedarbo socialinio draudimo įmokos;
  3. Baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijote pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

Bedarbio pašalpa Lietuvoje mokama tam tikrą laikotarpį, o tikslios išmokos trukmė ir dydis gali skirtis priklausomai nuo individualių sąlygų. Paprastai bedarbio pašalpa mokama 9 mėnesius. Po šio laikotarpio bedarbis gali būti kvalifikuojamas kitoms socialinės paramos programoms.

Svarbu pažymėti, kad teisė į bedarbio pašalpą ir jos išmokos dydis gali kisti priklausomai nuo vyriausybės politikos ir įstatymų pakeitimų. Norint gauti išsamesnę ir aktualią informaciją apie bedarbio pašalpos teikimą Lietuvoje, rekomenduojama kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos regioninį skyrių arba lankyti jų oficialią svetainę.

Dėl bedarbio pašalpos rekomenduojame konsultuotis su UŽT.